موس سختی از دیاتومیت


  • چگالی کم دیاتومیت که بین ۳۲۰ تا ۶۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب است آن را از سایر مواد رسوبی ریز دانه متمایز می کنند قسمت اعظم ترکیب دیاتومیت از سیلیس تشکیل شده است. سیلیس موجود در اسکلت دیاتومه ها علاوه بر استحکام دیواره سلول باعث رشد و نمو آن می شود. اسکلت سیلیسی علاوه بر داشتن ۵/۳ تا ۸ درصد آب در شبکه خود، حاوی مقدار کمی آلومینیوم، آهن و فلزات قلیائی خا...
rayansanatpars
  • دیاتومیت چیست و چه کاربرد هایی دارد؟ | آکادمی ...