قرار دادن نوار مونته نگرو

  • زبان رسمی این کشور، زبان مونته نگرویی است. البته مردم به زبان‌ های صربی، بوسنیایی، آلبانی و کرواتی نیز صحبت می‌کنند. بیشتر مردم صربی را زبان مادری خود می‌ دانند در حالی که 37 درصد افراد، مونته نگرویی را زبان اصلی خود اعلام کردند. این دو زبان از جهات بسیاری به هم شبیه هستند. همچنین، به دلیل اقامت عده کمی از ایتالیایی ها در خلیج کوتور، در این منطقه ز...
safarito
  • :5
  • مونته نگرو کجاست؟ - کجارو

  • درباره کشور مونته نگرو (زبان، واحدپول، فرهنگ و...) | GO2TR

  • قرار دادن نوار مونته نگرو