هزینه چرخ در مکزیک

  • مکزیک کشور گرانی نیست و هزینه زندگی در این کشور در هر شهری متفاوت می باشد. اما به طور کلی هزینه های زندگی در مکزیک در سال 2021 بین 500$ تا 700$ (دلار آمریکا) می باشد. منتهی از آن جایی که مکزیک امنیت پایینی دارد، معمولا کسی این کشور را به عنوان مقصد مهاجرتی انتخاب نمی کند. چرا که نرخ قتل و قاچاق مواد مخدر در این کشور درسال 2021 نیز بالا می باشد.
emigrationplus
  • : 5/5
  • : Jan 20, 2019
  • :2
  • هزینه زندگی در مکزیک - پارس مهاجرت  • هزینه تحصیل در مکزیک - سفیران سروش سعادت