طراحی ارتعاش تحریک صفحه
از نظر دینامیک سازه ها، به 2 علت، اجسام می‌توانند دچار ارتعاش شوند: 1. هر تغییر ناگهانی که باعث تغییر شکل ناگهانی در جسم شود (یا نیرویی به‌سرعت اعمال شود و یا اینکه جسم به‌سرعت رها شود.) کشی را به یک بادکنک پرباد ببندید و کش را داخل انگشت کنید و سپس مدام ضربه بزنید. بادکنک نوسان (رفت‌ و برگشت) می‌کند. چون شما به‌سرعت به آن نیرو وارد می‌کنید! خط کشی...sabzsaze
  • طراحی و ساخت دستگاه ارتعاش سنج