ساخت و ساز و مصالح


  • به مجموعه اعمال برنامه ریزی، شناسایی، تهیه، ذخیره سازی، تحویل و توزیع مصالح، مدیریت مواد و مصالح می‌گویند. هدف مدیریت مصالح، تضمین این است که مصالح مناسب در مکان مناسب قرار دارند. مسئولیت دپارتمان مدیریت مصالح، جریان مصالح از زمان سفارش، تحویل و انبار تا زمان استفاده آن‌ها می‌باشد.
civil808
  • معرفی 10 مصالح جدید و ارزان برای ساخت و ساز


  • هزینه ساخت ساختمان قدم به قدم | هزینه ساخت خانه و هزینه ساخت و ساز 1401